Χρειαζόμαστε τις βιβλιοθήκες σήμερα; Το Διαδίκτυο μάς παρέχει έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε σε βάσεις δεδομένων, να διαβάζουμε ηλεκτρονικά βιβλία, να κοινωνικοποιηθούμε. Τι ανάγκη, λοιπόν, έχουν οι κοινωνίες τού σήμερα από βιβλιοθήκες; Μήπως είναι επιπλέον κόστη, χρήματα που θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε άλλες δομές κοινωνικής πρόνοιας ή αλληλεγγύης;