Χρειαζόμαστε τις βιβλιοθήκες σήμερα; Το Διαδίκτυο μάς παρέχει έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε σε βάσεις δεδομένων, να διαβάζουμε ηλεκτρονικά βιβλία, να κοινωνικοποιηθούμε. Τι ανάγκη, λοιπόν, έχουν οι κοινωνίες τού σήμερα από βιβλιοθήκες; Μήπως είναι επιπλέον κόστη, χρήματα που θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε άλλες δομές κοινωνικής πρόνοιας ή αλληλεγγύης;

Πολύ τακτικά ακούμε πλέον τέτοιου είδους επιχειρήματα. Ίσως από αυτούς που παραβλέπουν τη λειτουργία των βιβλιοθηκών στην καθημερινή τους πρακτική, και έχουν κρατήσει μία θολή ιδέα για ράφια με βιβλία και βιβλιοθηκονόμους να απαιτούν ησυχία. Ίσως γιατί αυτοί που εκφέρουν τέτοιου είδους επιχειρήματα δεν έχουν χρειαστεί ή χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Μια βιβλιοθήκη στην καθημερινή της λειτουργία έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα. Δωρεάν σύνδεση στο Διαδίκτυο, για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνδέονται από το σπίτι τους. Σημείο επαφής του ανέργου, αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ενδεχομένως να μην μπορεί να τα έχει αλλού. Τόπος αναζήτησης πληροφοριών για τη σχολική εργασία του μαθητή, που στερείται μιας καλά οργανωμένης σχολικής βιβλιοθήκης. Εστία συγκέντρωσης στοιχείων για την τοπική Ιστορία και Πολιτισμό, που κανείς άλλος δεν έχει μεριμνήσει να συγκεντρώσει.

Χώρος συνάντησης παιδιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι περισσότερες άλλες υποδομές υπολειτουργούν, και όχι μόνο συνάντησης, αλλά και επαφής με την τέχνη, τον πολιτισμό, την Ιστορία, τις ιδέες. Ομάδες ανάγνωσης, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, χώρος εθελοντών, εικαστικά εργαστήρια, ομάδες συζήτησης, διαλέξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις. Πόσα άλλα θα μπορούσαμε να γράψουμε. Η καθημερινότητα στη βιβλιοθήκη είναι γεμάτη. Και επιπλέον είναι ποικιλόμορφη. Με πυρήνα τα βιβλία της συλλογής της, με άξονα τις λέξεις και τις ιδέες, χτίζει ένα πολυμορφικό περιβάλλον, στο οποίο χωράνε όλα τα μέλη της κοινότητας που εξυπηρετεί.

Για τους ανθρώπους, λοιπόν, που κάνουν καθημερινή χρήση των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης, δεν τίθενται τέτοια ερωτήματα. Η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων είναι άρρηκτα δεμένη με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης τους. Ειδικά σε πόλεις και περιοχές όπου οι βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν, είτε μόνο χάρη στο μεράκι των εργαζομένων, είτε με υποστήριξη των τοπικών αρχών, πλήθος ανθρώπων έχει πάψει να αναρωτιέται ή δεν αναρωτήθηκε ποτέ για τη χρεία των βιβλιοθηκών. Η ζωντανή πραγματικότητα τις καθιστά αναπόσπαστο μέρος μίας καλής ζωής.
Θα ήταν λοιπόν καλύτερο, αντί να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή, για το αν χρειάζονται βιβλιοθήκες σήμερα, δηλαδή, να προσπαθήσουμε να τις ενισχύσουμε με όσους τρόπους μπορούμε, πολιτικά και ατομικά, για να μπορούν ακόμα μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας να απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά.

Καλλίμαχος